Projektové řízení

Vytvořeno: 23. 06. 2022 | Aktualizováno: 04. 07. 2022

Nástrojů na projektové řízení (nebo také projektové plánování) existují stovky, a to i v případě, kdy budu počítat jen ty použitelné. Můžete s jejich výběrem strávit neskutečně mnoho času a nebo si prostě vybrat některý z nástrojů, který mi dává smysl (záměrně vybírám jen některé).

Co je projektové řízení?

Projekty jsou práce, která je narozdíl od procesů, jednorázová. Projekt v jeden den začíná a v nějaký jiný den končí. A stejně tak to je i s fázemi v projektu.

Podstata projektového řízení zahrnuje několik klíčových aktivit:

  • jasné vymezení cílů projektu,
  • komunikace s každým, kdo je do projektu zahrnutý nebo koho projekt ovlivňuje,
  • plánování termínů, zdrojů, kapacit a rozpočtu,
  • odhad rizik a jejich řešení apod.

Vhodný nástroj by vám měl všechny tyto fáze usnadnit. Pokud vás zajímá výběr takového nástroje v detailu, přečtěte si můj článek Jak si dobře vybrat nástroj na řízení práce.

Co by měl nástroj na projektové řízení splňovat?

Budete potřebovat dobře pracovat s časovou osou – tedy něco jako ganttův diagram. U úkolu je potřeba nastavovat počáteční i koncové datum, návaznosti úkolů (říká se jim dependencies) a hodí se také milníky.

U dílčích úkolů budete evidovat např. priority, rozpočty, role nebo i status úkolu. Je skvělé, pokud si můžete tyto funkce v nástroji upravit podle své potřeby (třeba jako u Custom fields – vlastních polí v Asaně). Jinak se může stát, že nástroj bude využívat vás, místo abyste vy využívali nástroj.

Nástroje související s tématem Projektové řízení

Náhled nástroje Asana

Asana

Asana je nástroj pro koordinaci práce, ať už jde o úkoly, projekty nebo procesy. Zajišťuje, aby práce ve firmě měla systém a každý věděl, co má kdy udělat.
Náhled nástroje Notion

Notion

Notion je univerzální nástroj, ve kterém lze řídit třeba celou firmu. Můžete si vytvářet přehledy a využít základní projektové řízení a úkoly. Notion je ale perfektní hlavně při tvorbě znalostní báze nebo wiki.
Náhled nástroje Trello

Trello

Trello je perfektní a uživatelský přívětivý nástroj, ve kterém se projekty i procesy řídí v nástěnkách. Často se využívá pro agilní projektové řízení.
Náhled nástroje Airtable

Airtable

Airtable je online nástroj, ve kterém můžete ukládat a zpracovávat data, můžete je propojovat mezi sebou a vytvářet nástroje pro zefektivnění každodenní práce.
Náhled nástroje Clockify

Clockify

Měření času je pro někoho otrava a pro jiné nutnost, od které se odráží zisk. Clockify je nástroj, který vám umožní získat přehled nad ziskovostí vaší firmy. Pro firmy, které „prodávají hodiny“ je to nutnost.