Projektové řízení

Vytvořeno: 23. 06. 2022 | Aktualizováno: 28. 10. 2023

Nástrojů na projektové řízení (nebo také projektové plánování) existují stovky, a to i v případě, kdy budu počítat jen ty použitelné. Můžete s jejich výběrem strávit neskutečně mnoho času a nebo si prostě vybrat některý z nástrojů, který mi dává smysl (záměrně vybírám jen některé).

Co je projektové řízení?

Projekty jsou práce, která je narozdíl od procesů, jednorázová. Projekt v jeden den začíná a v nějaký jiný den končí. A stejně tak to je i s fázemi v projektu.

Podstata projektového řízení zahrnuje několik klíčových aktivit:

  • jasné vymezení cílů projektu,
  • komunikace s každým, kdo je do projektu zahrnutý nebo koho projekt ovlivňuje,
  • plánování termínů, zdrojů, kapacit a rozpočtu,
  • odhad rizik a jejich řešení apod.

Vhodný nástroj by vám měl všechny tyto fáze usnadnit. Pokud vás zajímá výběr takového nástroje v detailu, přečtěte si můj článek Jak si dobře vybrat nástroj na řízení práce.

Co by měl nástroj na projektové řízení splňovat?

Budete potřebovat dobře pracovat s časovou osou – tedy něco jako ganttův diagram. U úkolu je potřeba nastavovat počáteční i koncové datum, návaznosti úkolů (říká se jim dependencies) a hodí se také milníky.

U dílčích úkolů budete evidovat např. priority, rozpočty, role nebo i status úkolu. Je skvělé, pokud si můžete tyto funkce v nástroji upravit podle své potřeby (třeba jako u Custom fields – vlastních polí v Asaně). Jinak se může stát, že nástroj bude využívat vás, místo abyste vy využívali nástroj.

Vybrané nástroje

Náhled nástroje Clockify

Clockify

Měření času je pro někoho otrava a pro jiné nutnost, od které se odráží zisk. Clockify je nástroj, který vám umožní získat přehled nad ziskovostí vaší firmy. Pro firmy, které „prodávají hodiny“ je to nutnost.
Náhled nástroje Trello

Trello

Trello je perfektní a uživatelský přívětivý nástroj, ve kterém se projekty i procesy řídí v nástěnkách. Často se využívá pro agilní projektové řízení.
Náhled nástroje Airtable

Airtable

Airtable je online nástroj, ve kterém můžete ukládat a zpracovávat data, můžete je propojovat mezi sebou a vytvářet nástroje pro zefektivnění každodenní práce.
Náhled nástroje Asana

Asana

Asana je nástroj pro koordinaci práce, ať už jde o úkoly, projekty nebo procesy. Zajišťuje, aby práce ve firmě měla systém a každý věděl, co má kdy udělat.
Náhled nástroje Notion

Notion

Notion je univerzální nástroj, ve kterém lze řídit třeba celou firmu. Můžete si vytvářet přehledy a využít základní projektové řízení a úkoly. Notion je ale perfektní hlavně při tvorbě znalostní báze nebo wiki.