Pojmy

Chybí vám tu něco? Napadá vás, co bych mohl udělat lépe? Pošlete mi zpětnou vazbu!

API (Application programming interface)

API neboli aplikační rozhraní umožňuje propojení digitálních nástrojů mezi sebou.

After Action Review: Retrospektiva projektu

AAR (After Action Review) je proces zhodnocení a zpětného ohledu na průběh projektu s cílem identifikovat silné a slabé stránky a získat poučení pro budoucí projekty.

Agilní projektové řízení

Agilní projektové řízení je způsob práce, kdy se místo pevného plánu využívá flexibilita a spolupráce s týmem. Podívejte se, co obnáší.

Akční plán

ako "akční plán" ve Workflow označujeme seznam kroků, které společně s klientem děláme, abychom se posunuli na požadovanou úroveň v pracovním rámci Evoluce.

Ambasador digitálních nástrojů

Za ambasadory se v prostředí digitálních nástrojů označují lidé, kteří ve firmě pomáhají ostatním s adopcí nástrojů.

Asynchronní komunikace

Asynchronní komunikace sdružuje způsoby komunikace, při kterých nemusí být její účastníci na jednom místě v jeden čas.

CRUD

CRUD – tedy Create, Update, Read a Delete – jsou čtyři nejčastější akce, které můžete dělat v databázi.

Cloud, SaaS nebo PaaS

Cloud přinesl revoluci do odvětví IT, protože firmám nabídl řadu nových funkcí a nástrojů, díky kterým mohou fungoval efektivněji. Co je cloud?

Datový typ

Pochopení datových typů při vytváření automatizacích i software přináší jejich vyšší spolehlivost.

Digitalizace

Digitalizace je proces, při kterém společnosti postupně přecházejí od tradičních metod k digitálním. Co konkrétně vám může přinést?

Disagree and commit

Disagree and commit je efektivní a ohleduplný způsob, jak ve skupině udělat rozhodnutí a posunout se k realizaci.

Ganttův diagram

Ganttův diagram ukazuje, jak na sebe v projektu navazují jednotlivé kroky.

Implementace digitálních nástrojů

Implementace digitálního nástroje je postup, během kterého lidé pochopí a začnou využívat digitální nástroj.

Inbox zero

Metoda Inbox Zero vám umožní efektivně zpracovat příchozí zprávy a úkoly, zvýšit produktivitu a snížit stres v nástrojích jako Asana, Slack nebo Trello.

Integrace digitálních nástrojů

Integrace nástrojů spočívá ve vytvoření "můstku" mezi dvěma a více nástroji, např. mezi e-shopem a fakturačním systémem. Jaké má přínosy?

Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive (MECE)

MECE je analytický přístup, který zajišťuje systematickou a úplnou analýzu problému bez překrývání.

Pravidla spolupráce

Pravidla spolupráce jsou základním předpokladem úspěšné spolupráce v organizaci. Zahrnují dohody o komunikaci, nástrojích a třeba řešení konfliktů.

Práce na dálku

Práce na dálku neboli remote work je forma spolupráce, kdy lidé nepracují na jednom místě. Často pracují z domova nebo i z jiné části světa.

Příručka pro zaměstnance (Handbook)

Příručka pro zaměstnance a firemní pravidla jsou klíčové pro efektivní spolupráci a srozumitelné pracovní prostředí. Oba nástroje podporují silnou firemní kulturu a harmonii v týmu.

Relační databáze

Relační databáze jsou databáze, ve kterých je možné vytvářet vztahy mezi jednotlivými tabulkami a tím zvyšovat stabilitu databáze.

Servisní účet

Servisní účet je speciální typ účtu, který se využívá při tvorbě automatizací nebo integrací i k dalším účelům.

Single source of truth (jeden zdroj pravdy)

Myšlenka "jeden zdroje pravdy" je klíčovým principem pro dobrou organizaci informací a minimalizaci chyb.

Standardní operační postupy (SOPs)

Standardní operační postupy zní jako standardní jazyk velkých firem. Pokud se s nimi dobře pracuje, jsou ale velmi přínosné pro firmu jakékoliv velikosti.

VPN (Virtual Private Network)

Virtual Private Network (VPN) je technologie, která zajišťuje bezpečnější a privátnější připojení k internetu skrze šifrovaný tunel.

Webhook

Webhook je funkce, díky které může jeden online nástroj informovat o nějaké události nějaký druhý online nástroj. Podívejte se na detaily.