Implementace digitálních nástrojů

Vytvořeno: 06. 01. 2023 | Aktualizováno: 06. 01. 2023

Implementace digitálního nástroje je postup, během kterého lidé pochopí a začnou využívat digitální nástroj – dojde k osvojení nástroje (setkáte se také s pojmem adopce).