CRUD

Vytvořeno: 30. 06. 2022 | Aktualizováno: 10. 09. 2022

CRUD – tedy Create (vytváření), Update (aktualizace), Read (čtení) a Delete (mazání) – jsou čtyři nejčastější akce, které můžete dělat nad daty v databázi nebo při práci s API.