Databáze

Vytvořeno: 23. 06. 2022 | Aktualizováno: 10. 09. 2022

Databáze jsou nástroje, které umožňují trvale ukládat data. Běžně se rozlišují relační databáze a tzv. document-base databáze. Existuje také další typy databází.

Při tvorbě softwaru nejčastěji narazíte na relační databáze MySQL nebo PostgreSQL a document-based databáze MongoDB, Firebase a další.

V kontextu digitálních nástrojů se jako databáze nejčastěji využívá Airtable, Notion nebo Google Sheets. Tyto databáze jsou nejčastěji relační povahy a umožňují stavět jednoduché nástroje bez programování.

Vybrané nástroje

Náhled nástroje Airtable

Airtable

Airtable je online nástroj, ve kterém můžete ukládat a zpracovávat data, můžete je propojovat mezi sebou a vytvářet nástroje pro zefektivnění každodenní práce.
Náhled nástroje Notion

Notion

Notion je univerzální nástroj, ve kterém lze řídit třeba celou firmu. Můžete si vytvářet přehledy a využít základní projektové řízení a úkoly. Notion je ale perfektní hlavně při tvorbě znalostní báze nebo wiki.