Relační databáze

Vytvořeno: 10. 09. 2022 | Aktualizováno: 18. 01. 2023

Relační databáze jsou systémy, ve kterých je možné vytvářet vztahy mezi jednotlivými tabulkami. Nejlépe se to popisuje na příkladu.

Představte si školu

V relační databázi máme tabulku Žáci a Třídy. Žák je členem pouze jedné třídy. Relační databáze dokáže zajistit, že jeden žák nebude součástí více tříd. Tím předchází chybám.

Přidejme teď tabulku Učitelé. Jeden učitel může učit ve více třídách. Jedna třída má více žáků. Pokud bychom chtěli tento vztah zachytit, potřebujeme tzv. spojovací tabulku. Každý řádek v této tabulce bude vazba jednoho učitele na jednu třídu.

Podívejte se na detailní příklad toho, jak se vytváří vazby mezi tabulkami v Airtablu.

Jaké databáze můžete využít?

Pokud bychom se bavili o tvorbě běžného softwaru, nejspíše se setkáte s MySQL nebo PostregSQL databázemi. Ty ale vyžadují znalost SQL (jazyk, který se s relačními databázemi komunikuje).

V oblasti digitálních nástrojů je ideálním zástupcem relačních databází Airtable, který ovládnete i bez znalosti programování.

Více o databázích a možných nástrojích najdete na stránce Databáze.

Vyzkoušejte Trigger!

Přidejte se do komunity Trigger a získejte přístup k novinkám, tipům a trikům a pravidelným webinářům, které jinde nezískáte.

Snímek obrazovky fóra Workflow.ooo