Workflow transformace

Vytvořeno: 03. 06. 2023 | Aktualizováno: 03. 04. 2024

Nastartujte růst firmy díky novým postupům, nástrojům a přemýšlení. Tento program je určený pro majitele nebo manažery malých a středních firem. Práce probíhá s celým týmem firmy. Minimální délka spolupráce je 6 měsíců.

  • Intenzivní spolupráce probíhá na týdenní bázi. Na projektu pracují 2 až 3 konzultanti nebo specialisté.
  • Na úvodním workshopu zmapujeme klíčové firemní procesy a projekty, jejich stav a současné problémy.
  • Identifikujeme příležitosti pro růst firmy nebo úspory a prostředky, jak jich dosáhnout.
  • Na základě úvodního workshopu nadefinujeme akční plán, projektový tým a rozdělíme si úkoly.
  • Pokračujeme v realizaci dílčích kroků, dokud nenaplníme akční plán.

Co říkají naši klienti

Honza Páv je profík ve svém oboru, má velký rozhled a přesah do mnoha oblastí. Skvěle se s ním komunikuje a když dojde na řešení problémů, umí si zachovat chladnou hlavu a pozitivní přístup. Umí tým nadchnout a motivovat k výkonu.
Filip Černý

Filip Černý, marketingový ředitel

Kytary.cz

Honza Páv umí dobře naslouchat, pomoci definovat cíl, přichází dobře připraven a posouvá a dotahuje věci ke skutečným cílům.
Jan Pils

Jan Pils, majitel

Kytary.cz