Workflow mentoring

Vytvořeno: 03. 06. 2023 | Aktualizováno: 03. 04. 2024

Program pro malé firmy, jehož cílem je zajistit posun v efektivní spolupráci, procesech a práci s digitálními nástroji. Na začátku definujeme cíle a akční plán, který směřuje k jejich naplnění. Pracujeme vždy na jednom úkolu v akčním plánu.

  • Mentoring zahrnuje jednu pracovní schůzku měsíčně (cca hodinu a pl až dvě) videohovorů měsíčně, termíny jsou předem dohodnuté.
  • Mezi pracovními schůzkami probíhá status schůzka.
  • Na mentoringu pracují dva konzultanti. Z firmy se účastní jeden až dva lidé.
  • Další služby jako školení získáte za zvýhodněnou cenu.

Výstupy

  • Akční plán (přehled strategických kroků, které budeme plnit)