Webinář: Tvorba báze krok za krokem

Vytvořeno: 09. 07. 2022 | Aktualizováno: 09. 07. 2022

Doplnění

V příkladu projektového řízení jsem řešil, jak indikovat, že má daný úkol nesplněné úkoly. Potřebovali jsme agregovat informace z jiného sloupce, který byl typu checkbox – pokud byl některý ze souvisejících podúkolů nesplněný, chtěli jsme to vidět u mateřského úkolu.

Finální vzorec je nakonec tento: IF(SUM({Stav podúkolů}) = 3,"ano","ne").

Vzorec nakonec nepočítá s hodnotami true a false, ale s jedničkami a nulami. A o to je to jednodušší.